Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DRLJAČA: POTREBAN STRATEŠKI PRISTUP KOMPLETNOJ REFORMI TRŽIŠTA RADA

  • On 28 Maja, 2019

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača danas je u Sarajevu na konferenciji “Izazovi na tržištu rada 2019” izjavio da je potreban strateški princip i pristup rješavanju kompletne reforme tržišta rada.

Reforma tržišta rada i radnog zakonodavstva, kako je kazao, predstavlja jedan od prioriteta u radu Vlade Federacije BiH, a to je ujedno prioritet u reformskim procesima u BiH i Federaciji BiH.

– Svjesni smo problema koji postoje, da je poslovno okruženje vrlo nekvalitetno, da je sivo tržište izraženo, da postoje brojni problemi vezani za vještine i znanja koje posjeduje radna snaga, da je veliki odliv stručnih kadrova, da mladi koji žele da se zaposle imaju probleme zato što nemaju radno iskustvo i sve to usložnjava ovu situaciju – kazao je Drljača.

Podsjetio je da su doneseni Zakon o radu i njegove izmjene i dopune, te dodao da se Prijedlog zakona o zaštiti na radu nalazi u Parlamentu FBiH i da od marta prošle godine čeka na izjašnjenje parlamentaraca. Zakon o mirnom rješavanju sporova je također u Parlamentu, s tim da ga je usvojio Predstavnički, a očekuje se da u istom tekstu bude usvojen i u Domu naroda

– Također su i brojni podzakonski akti, među kojima i oni o radu agencija za posredovanje i pristup u zapošljavanju. Konkretno, imali smo 68 agencija koje se bave posredovanjem u zapošljavanju, a sada, nakon izmjena i dopuna Uredbe, kao i revizije tih agencija, utvrđeno je da postoji samo pet agencija, što predstavlja značajan iskorak – naveo je Drljača.

Donesen je i pravilnik o vođenju evidencija o zapošljavanju, a cilj je da se kroz te mjere evidentiranja faktički spriječi mogućnost rukovodioca da ne prijavljuje radnike i da prijavljuje niži lični dohodak koji predstvalja osnovicu za poreze i doprinose.

– Želimo da kroz set mjera napravimo jednu značajnu reformu i da približimo naše zakonodavstvo međunaradnim standardima i dokumentima – naglasio je Drljača.

Federalni zavod za zapošljavanje drugu godinu zaredom organizirao je konferenciju posvećenu temama vezanim za tržište rada. Kako je kazala njegova direktorica Zavoda Helena Lončar, ove godine su u fokusu dvije teme: uticaj migracija na tržište rada i efekti programa sufinansiranja zapošljavanja.

0 Komentari