Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

28okt

INTEGRALNI TEKST UPUTSTVA O REALIZACIJI KOMPONENTE 2 HITNOG PROJEKTA ZA COVID-19 U BOSNI I HERCEGOVINI (P173809) PREMA PROJEKTNOM SPORAZUMU IZMEĐU MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE S OBRASCEM MJESEČNE LISTE PRIMAOCA STALNE NOVČANE POMOĆI

  • 0 Comments
U skladu sa Odlukom o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/20), Federalno ministarstvo rada i […]
Pročitajte više