Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DANAŠNJI SUSRET MINISTRA DELIĆA SA ŠEFOVIMA KLUBOVA U DOMOVIMA PARLAMENTA FBIH NOVI JE METOD KOMUNIKACIJE IZMEĐU IZVRŠNE I ZAKONODAVNE VLASTI, A SUŠTINA JE DOĆI DO KVALITETNIH RJEŠENJA

  • On 30 Maja, 2023

Ministar za rad i socijalnu politiku u Vladi FBiH Adnan Delić organizovao je danas susret i radni sastanak sa predstavnicima klubova u oba doma Parlamenta FBiH.

Cilj ovog susreta je upoznavanje i povezivanje predstavnika Ministarstva sa predstavnicima građana u domovima Parlamenta, te predstavljanje normativnog dijela Programa rada ovog ministarstva zastupnicima oba doma.

U uvodnom izlaganju, ministar je zastupnike upoznao s informacijama o aktuelnim zakonima koji će se uskoro naći pred njima, među kojima su Zakon o civilnim žrtvama rata, Zakon o okvirima materijalne podrške osobama sa invaliditetom, Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih, Zakon o štrajku, a tokom narednog perioda u okviru programa rada predviđeni su i projekti koji će također iziskivati donošenje novih zakona.

“Jedan od naših reformskih projekata jesu socijalne karte, a preduvjet za njihovu izradu jeste Zakon o socijalnoj karti FBiH koji ćemo uskoro pripremati kako bi smo krenuli u izradu socijalnih karata, kao i Zakon o socijalnim uslugama koji će sigurno imati reformski karakter za naše društvo”, kazao je ministar Delić.

O potrebi izrade socijalnih karata i na njima zasnovanim socijalnim programima podrške i zaštite, nedovoljnoj brizi o starima s prijedlozima za njihovo vraćanje u fokus interesovanja donosilaca odluka, uslova i kvaliteta socijalnih i zdravstvenih usluga u zavodima kolektivnog socijalnog zbrinjavanja, Zakona o minimalnoj plati, te propisa o porezima i doprinosima koji su predmet diskusija u domovima Parlamenta i drugim temama iz resora diskutovali su predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, Mirjana Lepić – Marinković, te zastupnici Amra Junuzović – Kaljić, Admir Čavalić, Elzina Pirić, Izem Hajdarević, Damir Mašić i Damir Džeba, te pomoćnici ministra Ernis Imamović i Dobrica Jonjić.

Ministar Delić kazao je na kraju da ove sastanke planira održavati kvartalno kako bi se zastupnicima podnio izvještaj o urađenom, ali i daljnji planovi i aktivnosti iz resora rada i socijalne politike, što su zastupnici s odobravanjem prihvatili kao praksu koja treba postati stalna.

0 Komentari