Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

03maj

ODLUKA O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011.GODINI

  • 0 Comments
      ODLUKA                                                                               O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011.godini Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH, broj 1/02 i 40/10) i Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenih prometom […]
Read More
14mar

Praćenje utroška sredstava dodjeljenih po osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivajnu liste korisnika i raspodjeli sredstava osrvarenog prometa Lutrije BiH

  • 0 Comments
Obavještavamo sve korisnike sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2010. godinu, a koji su sredstva dobili na osnovu Javnog poziva raspisanog od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivajnu liste korisnika i raspodjeli sredstava osrvarenog prometa […]
Read More