Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

11mar

IZMJENJENI I DOPUNJENI PLAN JAVNIH NABAVKI FMRSP ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

  • 0 Comments
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 02-02/8-1501/5 od 16.06.2015. godine i Budžetom, federalno ministar rada i […]
Read More
11mar

INICIJALNI PLAN JAVNIH NABAVKI FMRSP ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

  • 0 Comments
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 02-02/8-1501/5 od 16.06.2015. godine i Budžetom, federalno ministar rada i […]
Read More