Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

08jan

INICIJALNI PLAN JAVNIH NABAVKI FMRSP ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

  • 0 Comments
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, federalni ministar rada i socijalne politike donio je Incijalni […]
Read More
25okt

IZMJENJENI I DOPUNJENI PLAN JAVNIH NABAVKI OKTOBAR 2017. GODINE

  • 0 Comments
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, a u vezi sa Dokumentom okvirnog budžeta, federalni ministar […]
Read More
03okt

IZMJENJENI I DOPUNJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

  • 0 Comments
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, a u vezi sa Dokumentom okvirnog budžeta, federalni ministar […]
Read More
13dec

IZMIJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

  • 0 Comments
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, a u vezi sa Dokumentom okvirnog budžeta, federalni ministar […]
Read More
11jan

Odluka – medicinska oprema -poništenje

  • 0 Comments
Odluka o poništenju otvorenog postupka za nabavku roba (medicinske opreme) u cilju opremanja Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški PDF  Odluka – medicinska oprema -poništenje
Read More