Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Novosti

06maj

Domovi za stare i iznemogle osobe

 • 0 Comments
VLADIN SEKTOR 1. KJU GERONTOLOŠKI CENTAR SARAJEVO 033 777 260 2. DOM ZA SOCIJALNO – ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH LICA „NAŠ DOM“ TRAVNIK 030 517 530 3. CENTAR ZA STARA I IZNEMOGLA LICA RJ1 I RJ2 MOSTAR 036 576 361 4. DOM ZA STARA LICA GORAŽDE […]
Pročitajte više
28apr

Ured Ministra

 • 0 Comments
  Vesko Drljača – ministar e-mail: info@fmrsp.gov.ba Tel: +387 33 661 772  Fax: +387 33 255 462    Sekretar Ministarstva Tel: 033 650 685  Fax: 033 255 462     Saida Kastrat – šefica Kabineta e-mail: saida.kastrat@fmrsp.gov.ba  Tel: 033 407 385  Fax: 033 255 462   Remzija Kadrić – savjetnik za […]
Pročitajte više
28apr

PIU SESER

 • 0 Comments
PIU SESER je jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja koja inicira i podržava razvojno-istraživačke projekte u oblasti socijalne, ekonomske i politike zapošljavanja i djeluje u okviru Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Jasna Mehmedović, v.d. direktora Logavina br. 7 Sarajevo Tel: 033 […]
Pročitajte više
28apr

Djelokrug ministarstva

 • 0 Comments
Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene u zakonu koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti socijalne politike, rada, penzijskog i invalidskog osiguranja: politika rada i zapošljavanja radni odnosi i prava iz radnog odnosa zaštita na radu penzijsko-invalidskog osiguranje međunarodne konvencije u skladu […]
Pročitajte više
28apr

28.travanj – Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

 • 0 Comments
Međunarodna organizacija rada (ILO) proglasila je 28. travanj Svjetskim danom sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Od 1996.godine se ovaj dan u 120 zemalja svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike pod motom „Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive“. Poseban naglasak se […]
Pročitajte više
23apr

dno stranice

 • 0 Comments
Sva prava zadržana. © Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 2008. godine dno stranice
Pročitajte više
18apr

Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece

 • 0 Comments
Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra e-mail:  miroslav.juresic@fmrsp.gov.ba  Tel: 033 255 456, Fax: 033 255 461   U Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece obavljaju se sljedeći poslovi: planiranje i programiranje socijalne zaštite i zaštite porodice i djece u Federaciji BiH, te planiranje rada […]
Pročitajte više
18apr

Sektor za rad i zapošljavanje

 • 0 Comments
Ernis Imamović – pomoćnik ministra e-mail: ernis.imamovic@fmrsp.gov.ba  Tel: 033 712 340    U sektoru za rad i zapošljavanje obavljaju se sljedeći poslovi:    izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti rada, i radnih odnosa, zaštite na radu i zapošljavanja, kao i pripremanje […]
Pročitajte više
18apr

Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove

 • 0 Comments
Džana Kilić, pomoćnica ministra e-mail: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba   Tel: 033 255 436  Fax: 033 255 436   U Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi: pravni, personalni, ekonomsko-finansijski i opći poslovi na nivou Ministarstva; poslovi koordinacije rada na izradi izvještaja o radu […]
Pročitajte više
18apr

top strane

 • 0 Comments
    Bosna i Hercegovina     Federacija Bosne i Hercgovine     Vlada Federacije Bosne i Hercegovine     Ministarstvo rada i socijalne politike top strane
Pročitajte više
14apr

Cenzus sa pravičnost

 • 0 Comments
Federalni ministar rada i socijalne politike dr.Perica Jelečević razgovarao je danas sa predstavnicima Svjetske banke – ureda u Bosni i Hercegovini Manizom Nagvi (Maniza Naqvi), tim liderom i suradnicima o tijeku izrade bilješka o politici uvođenja imovinskog – prihodovnog cenzusa u cilju pravičnog i održivog sustava […]
Pročitajte više
14apr

Susret Jelečević-Donahoj

 • 0 Comments
Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je sa Krisom Donahojem (Chris Donahoe), šefom projekta i suradnicima o toku implementacije USAID/ELMO Projekta promoviranja pokretljivosti tržišta rada. Konstatirano je da će uspostava jedinstvenog sistema registracije, prikupljanja i naplate doprinosa za socijalno osiguranje i […]
Pročitajte više