Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Novosti

16jul

OBAVJEŠTENJE U VEZI SA NAČINOM OBILJEŽAVANJA VJERSKIH PRAZNIKA

  • 0 Comments
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je odredbom člana 54. stav 3. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), propisano da je poslodavac dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih […]
Pročitajte više
22jun

PREPORUKE POSLODAVCIMA USLJED VISOKIH TEMEPERATURA

  • 0 Comments
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa odredbom člana 9. stav 5. Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/21), daje preporuke poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite […]
Pročitajte više
14jun

NEPOTPUNE, NEUREDNE I NEBLAGOVREMENE APLIKACIJE KOJE SE ODNOSE NA TAČKE VI. i VII. JAVNOG POZIVA (SMJEŠTAJ I UTOČIŠTE ŽRTVAMA TORTURE I NASILJA (SIGURNE KUĆE I SKLONIŠTA) I RAD JAVNIH KUHINJA)

  • 0 Comments
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaprimilo i pregledalo 17 aplikanata prijavljenih putem Javnog poziva za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a koje se odnose na […]
Pročitajte više
28maj

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE I AGENCIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U BIH

  • 0 Comments
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, kao i Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine uzelo je učešće u projektu „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“. Ovaj značajan projekat čija je imelementacija […]
Pročitajte više
06maj

VODIČ ZA KORISNIKE

  • 0 Comments
U sklopu Projekta pod nazivom “Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini”, podržanom od strane Vlade Savezne Republike Njemačke, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u partnerstvu s Organizacijom SOS Dječja sela BiH u proteklom periodu radilo na jačanju kapaciteta stručnjaka iz centara […]
Pročitajte više