Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu, održat će se 22.02.2023. godine (ponedjeljak) u 16 sati.