Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Podzakonski akti iz oblasti rada, zaštite na radu i zapošljavanja

Icon

PRAVILA O PROCJENI RIZIKA - BHS 216.61 KB downloads

Službene novine FBiH, broj: 23/21 ...
Icon

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA 478.55 KB downloads

Službene novine FBiH, broj: 90/20 ...
Icon

UREDBA O IZMJENI UREDBE O AGENCIJAMA ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU 162.49 KB downloads

Službene novine Federacije BiH 43/2011 ...
Icon

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA 1.63 MB downloads

Službene novine Federacije BiH 74/2018 ...
Icon

UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BIH 1.03 MB downloads

Službene novine Federacije BiH 13/2019. ...
Icon

UREDBA O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU 46.60 KB downloads

Službene novine FBiH 28/09 ...

    Primjer projekta

    projekti