Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Zakoni iz oblasti socijalne zaštite

Icon

ZAKON O HRANITELJSTVU U FEDERACIJI BIH 3.00 MB 306 downloads

"Službene novine Federacije  BiH", broj: 19/2017 ...
Icon

ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU KORISNIKA GOTOVINSKIH NAKNADA NA KOJE SE NE UPLAĆAJU DOPRINOSI 474.66 KB 381 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 25/17 ...
Icon

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA 73.51 KB 267 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 40/18 ...
Icon

ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM SA IZMJENAMA I DOPUNAMA 6.14 MB 7291 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09 ...
Icon

ZAKON O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA NAD USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FBiH SA IZMJENAMA I DOPUNAMA 1.03 MB 550 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 31/08 i 27/12 ...
Icon

ZAKON O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA 66.19 KB 506 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07 ...

    Primjer projekta

    projekti