Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Transfer provedba zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Icon

BODOVNA SHEMA ZA 2020. GODINU 22.32 KB downloads

Napomena : Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 16.07.2020. godine ...
Icon

SIGURNE KUĆE - BODOVNA SHEMA 21.15 KB downloads

Napomena : Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 02.07.2019. godine ...
Icon

SIGURNE KUĆE - PRIJAVNI OBRAZAC 2019. GODINA 21.58 KB downloads

Napomena : Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 02.07.2019. godine ...

Primjer projekta

projekti