Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sredstva igara na sreću

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU OD DANA 25.08.2022.GODINE

LISTA APLIKANATA ČIJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA SREDSTVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU NISU FORMALNO ISPRAVNE Napomena: Obavještavaju se aplikanti  da mogu na navedeni tabelarni prikaz uložiti prigovor Federalnom ministarstvu rada i

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU PRIJAVNI OBRAZAC – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2022. GODINA OBRAZAC BODOVNE SHEME OSI – SREDSTVA OD IGARA NA

OBRAZAC FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU

TABELA APLIKANATA ČIJE SU PRIJAVE NEUSPJEŠNE IZ RAZLOGA ŠTO JE KONAČNA OCIJENA ISTIH MANJA OD 65 BODOVA ŠTO PREDSTAVLJA MINIMUM ZA USPJEŠNU PRIJAVU

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU OD DANA 22.07.2021. GODINE    

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaprimilo i pregledalo 17 aplikanata prijavljenih putem Javnog poziva za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a koje se odnose na

NEPOTPUNE, NEUREDNE I NEBLAGOVREMENE APLIKACIJE KOJE SE ODNOSE NA TAČKU V. JAVNOG POZIVA (ZADOVOLJAVANJE POTREBA OSOBA SA INVALIDITETOM U SMISLU POBOLJŠANJA ŽIVOTNIH UVJETA I RADA NJIHOVIH ORGANIZACIJA)

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA – JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U PRORAČUNU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2021. GODINA

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U PRORAČUNU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2021. GODINA PRIJAVNI OBRAZAC – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2021. GODINA OBRAZAC BODOVNE SHEME OSI – SREDSTVA OD IGARA NA

OBAVIJEST ZA KORISNIKE SREDSTAVA OD IGRE NA SREĆU ZA 2020. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU

TABELARNI PRIKAZ PODNOSITELJA PRIJAVA NA JAVNI POZIVZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

NEPOTPUNE, NEUREDNE I NEBLAGOVREMENE APLIKACIJE I FONDACIJE KOJE SE ODNOSE NA TAČKU V. JAVNOG POZIVA (ZADOVOLJAVANJE POTREBA OSOBA SA INVALIDITETOM U SMISLU POBOLJŠANJA ŽIVOTNIH UVJETA I RADA NJIHOVIH ORGANIZACIJA)

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U PRORAČUNU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINA PRIJAVNI OBRAZAC – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2020. GODINA OBRAZAC BODOVNE SHEME – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU

UPUTSTVO O NAČINU PRAVDANJA NOVČANIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU 1 file(s) 258.91 KB Preuzmi

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2019. GODINU 1 file(s) 180.98 KB Preuzmi

TABELARNI PRIKAZ SVIH APLIKANATA SA NAZNAKOM FORMALNE ISPRAVNOSTI PREDATIH APLIKACIJA 2019. GODINA TABELA 1 1 file(s) 1.41 MB Preuzmi TABELARNI PRIKAZ SVIH APLIKANATA SA NAZNAKOM FORMALNE ISPRAVNOSTI PREDATIH APLIKACIJA 2019. GODINA TABELA 2 1 file(s) 260.30 KB Preuzmi   Napomena: Aplikanti imaju pravo podnijeti prigovor u