Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Služba za evropske integracije, strateška planiranja i koordinaciju projekata

Ismira Kalkan, načelnica službe

e-mail: ismira.kalkan@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 255 437

U Službi za evropske integracije, strateška planiranja i koordinaciju projekata obavljaju se sljedeći poslovi: izrada, koordinacija i praćenje izvršenja programa, strategija i planova Ministarstva, prikupljanje podataka, istraživanja i analiza radi izrade informacija o politikama, strategijama i radu Ministarstva; priprema analitičkih podataka za potrebe godišnjh programskih proračuna Službe, koordinacija provedbe strategija i politika evropskih integracija iz nadležnosti Ministarstva, usklađivanje sa Acquis Communautaire iz nadležnosti Ministarstva, izrada i održavanje baze podataka o zainteresovanim stranama po pitanju strateških planiranja, evropskih integracija i koordinaciju projekata na osnovu prijedloga dostavljenih od strane organizacionih jedinica Ministarstva, priprema odgovora na zastupnička pitanja iz nadležnosti Službe, koordinacija poslova pripreme projekata, podnošenja aplikacija potencijalnim donatorima i koordinacija poslova vezanih za IPA projekte, koordinacija sa drugim institucijama i organizacionim jedinicama Ministarstva radi izvršavanja zajedničkih aktivnosti.