Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DRUGI PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU (ESP2)

  • Datum: 18 Novembra, 2021

Obzirom na zadovoljavajuće rezultate postignute tokom realizacije Projekta podrške zapošljavanju (ESP), Svjetska banka odlučila je da dodatno podrži aktivnosti zapošljavanja ciljanih grupa regirstrovanih tražilaca posla u formalnom sektoru putem  Drugog projekat podrške zapošljavanju (ESP2).

Razvojni cilj projekta jeste da se poveća zapošljavanje u formalnom privatnom sektoru među ciljnim grupama registrovanih lica koja traže posao. Projektom će se postići navedeno tako što će se finansirati izbornik aktivnih programa tržišta rada, podržati jačanje posredovanja u zapošljavanju odnosno radnim mjestima i modernizovati način praćenja i prakse evaluacije usluga u zapošljavanju u javnom sektoru.

Pet PBC-ova (Ciljevi zasnovani na rezulatatima uspješnosti) predstavljaju iste kategorije kako je utvrđeno u okviru ESP projekta (nakon restrukturiranja) :

  1. Povećanje broja radnih mjesta kroz ALMP-ove (PBC 1) sa omladinom i grupama u nepovoljnom položaju kao ciljnim grupama;
  2. Poboljšanje izgleda i dizajna ALMP-a da bi se povećao broj radnih mjesta (PBC 2);
  3. Povećanje zapošljavanja putem posredovanja (PBC 3);
  4. Poboljšanje sistema upravljanja i praćenja (PBC 4) i
  5. Podrška plaćanjima beneficija za nezaposlena lica (PBC 5).

Projekat će imati aktivnosti u oba entiteta BiH, u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (FBiH i RS). Uzimajući u obzir provedbene aranžmane u podjeli nadležnosti  između ova dva entiteta, razvijena su dva zasebna kompleta Okolišnih i Socijalnih instrumenata da bi se upravljalo okolišnim i socijalnim rizicima i utjecajima. Navedeni dokumenti odgovor su na obaveze FBiH da se uskladi sa Okolišnim i Socijalnim Okvirom (ESF) koje postavlja Svjetska Banka, kojim se definiše način na koji će se upravljati radnicima u Projektu, te voditi računa o zaštiti okoliša, preuzetim obavezama socijalne zaštite, te uključivanju zaintersovanih strana tokom realizacije Projekta.

U svrhu realizacije Drugog projekat podrške zapošljavanju (ESP2), Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike  u skladu sa obavezama koje proizilaze iz pregovora za ugovor o zajmu shodno pravilima svjetske banke, objavljuje nacrte sljedeće dokumente:

  1. NACRT PLANA OKOLIŠNIH I SOCIJALNIH OBAVEZA (ESCP);
  2. NACRT PROCEDURA UPRAVLJANJA RADNOM SNAGOM (LMP);
  3. NACRT PLANA UKLJUČIVANJA ZAINTERESOVANIH STRANA (SEP);

Komentari i primjedbe na objavljene dokumente mogu biti dostavljani u roku od 15 od dana objave putem e-mail adrese piu@fmrsp.gov.ba

Bosna i Hercegovina i entiteti koji implementiraju projekat će realizirati materijalne mjere i aktivnosti tako da se Projekat implementira u skladu sa Okolišnim i socijalnim standardima (ESS) Plan okolišnih i socijalnih obaveza (ESCP) predviđa mjere i radnje, sve specifične dokumente i planove, kao i vrijeme odvijanja svake od njih.

Bosna i Hercegovina i entiteti koji implementiraju Projekat će, osim toga, ispoštovati odredbe svih drugih dokumenata koji definiraju okolišna i socijalna pitanja, a koju su uvjet u okviru ESF, kao i navedeni u ESCP, kao što je Plan angažmana nositelja interesa (SEP), Procedure upravljanja radom (LMP) i vremenski plan naveden u toj dokumentaciji o pitanjima okoliša i socijalnim pitanjima.

 

0 Komentari