Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

UČEŠĆE MINISTRA DRLJAČE U RADU KONFERENCIJE "INCIJATIVA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU EU INTEGRACIJA"

Dana, 06.11.2018. godine u Beogradu, zamjenik premijera Vlade Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača učestvovao je u radu konferencije “Inicijativa za socijalnu dimenziju EU integracija” koju je organizovala njemačka nevladina organizacija ASB - Arbeiter Samariter Bund (Udruženje samarićanskih radnika) i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Inicijativu za socijalnu dimenziju eurointegracija Zapadnog Balkana, čija je svrha uspostavljanje i unapređenje dijaloga  između civilnog sektora, građana i političkih elita EU i Zapadnog Balkana,  finansira i sprovodi njemačka nevladina organizacija ASB. Kao međunarodna organizacija koja je već  25 godina uključena u humanitarne i socio-ekonomske projekte na Balkanu u čijem su fokusu ljudi, i sa portofoliom sprovedenih projekata u vrednosti više od 190 miliona EUR (više od 120 miliona obezbjeđeno iz EU izvora), ASB je prihvaćen i doživljen u većini zemalja Zapadnog Balkana kao važan međunarodni partner iz EU, često i kao promotor dobrih praksi i saznanja iz oblasti koje se odnose na najranjivije i marginalizovane društvene grupe.

 

Ovom prilikom ministri socijalne politike država regiona koje pretenduju članstvu u Evropskoj uniji potpisali su u Beogradu zajedničku Deklaraciju o unapređenju socijalne politike na Zapadnom Balkanu kojom su se obavezali da će zajednički djelovati kako bi sproveli neophodne reforme u oblastima socijalne zaštite, a u cilju unapređenja kvaliteta života građana.

Prilikom potpisivanja ministar Drljača je istakao da se radi o jako značajnom dokumentu te da samo potpisivanje Deklaracije predstavlja obavezu da ono o čemu se na samoj Konferenciji razgovaralo pretvori u djelo uz maksimalnu pomoć i podršku cijenjenih međunarodnih partnera.

Prisutne je video porukom pozdravio i Johanes Han, komesar za pregovore o proširenju i susjedsku politiku Evropske unije, koji je naglasio da modernizacija i demokratizacija društva i eurointegracija zemalja kandidata zavise od kvaliteta života građana njihovog prosperiteta, kao i da će Evropska Unija nastaviti da podržava reforme koje pospješuju takve promjene.