Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Kabinet ministra

Saida Kastrat, šefica Kabineta

e-mail:  Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript

Tel: 033 407 385  Fax: 033 255 462 

U Kabinetu se obavljaju poslovi za: potrebe ministra u pripremi materijala, prijedloga i mišljenja u vezi sa realiziranjem programa aktivnosti ministra; prijem materijala sa sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa Federacije Bosne i Hercegovine; praćenje realizacije zaključaka Parlamenta i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih tijela koji se odnose na Ministarstvo; staranje o ostvarivanju funkcije javnosti rada Ministarstva i organizovanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe ministra; priprema održavanje savjetovanja i drugih sastanaka koje organizuje ministar; pribavljanje materijala od organizacionih jedinica za potrebe ministra; obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za ministra; osiguravanje materijala i dokumenata koji se dostavljaju ministru; određene protokolarne poslove; poslove prevođenja i druge poslove koje odredi ministar, a koji se odnose na poslove iz nadležnosti Kabineta ministra.