Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

OBAVJEŠTENJE O USVAJANJU ODLUKE O RATIFICIRANJU PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRISILNOM RADU

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dana 24.10.2018. godine, zaprimilo je obavijest  Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kojim nas informiše  da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na redovnoj 49. sjednici, održanoj 03.07.2018. godine, donijelo Odluku o ratificiranju Protokola iz 2014. godine uz Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. godine, Međunarodne organizacije rada. 

Odluka o ratifikaciji i Protokol iz 2014. godine uz Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. godine objavljeni su u „Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori“, broj: 6/18. U skladu sa procedurama Međunarodne organizacije rada  Protokol za Bosnu i Hercegovinu stupit će na snagu 12 mjeseci nakon potpisivanja, tačnije 09. augusta 2019. godine.

Odluka o ratifikacijii Protokola - Prisilni rad.PDF