Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

NAJAVA DOGAĐAJA: URUČENJE MEDICINSKE OPREME JUKS ZAVOD ZA ZADRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNSA

Dana, 03. oktobra 2018. godine sa početkom u 10 sati zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača izvršit će predaju medicinske opreme Javnoj ustanovi Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu. Uručenje medicinske opreme će se izvršiti u prostorijama Zavoda, na adresi Patriotske lige 36, Sarajevo.

Naime, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja uz prethodno pribavljenu saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donio je Odluku o doniranju medicinske opreme čija vrijednost se procjenjuje cca. 40-tak hiljada KM te u vezi sa tim će biti i izvršena primopredaja iste.

Molimo da medijski pratite navedeni događaj!