Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

LISTA APLIKANATA KOJIMA SU ODOBRENA SREDSTVA PO JAVNIM POZIVIMA

Lista aplikanata kojima su dodijeljena sredstva iz Kapitalnog transfera - Ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH.pdf

Lista aplikanata kojima su dodijeljena sredstva iz Tekuceg transfera - Djecji tjedan.pdf 

Lista aplikanata kojima su dodijeljena sredstva iz Tekuceg transfera - Provedba Zakona o zastiti od nasilja u obitelji.pdf 

Lista aplikanata kojima su dodijeljena sredstva iz Tekuceg transfera - Realiziranje aktivnosti predvidjenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima.PDF

Lista aplikanata kojima su dodijeljena sredstva iz Tekuceg transfera - Sufinanciranje rada ustanova socijalne zastite za zabrinjavanje na razini Federacije BiH.PDF