Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

LEGISTLATIVA IZ OBLASTI HRANITELJSTVA

Zakon o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (B).pdf

Zakon o udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (H).pdf

Zakon o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (S).pdf

Prijava za obavljanje hraniteljstva (B).docx

Prijava za obavljanje udomiteljstva (H).docx

Prijava za obavljanje hraniteljstva (S).docx 

Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH (B).pdf  (Sl. novine FBiH, broj: 35/18)

Pravilnik o središnjem registru u oblasti udomiteljstva u Federaciji BiH (H).pdf  (Sl. novine FBiH, broj: 35/18)

Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH (S).pdf  (Sl. novine FBiH, broj: 35/18)

Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u FBiH (B).pdf (Sl. novine FBiH, broj: 31/18)

Pravilnik o stambenim i materijalnim uvjetima za obavljanje udomiteljstva u FBiH (H).pdf (Sl. novine FBiH, broj: 31/18)

Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u FBiH (S).pdf (Sl. novine FBiH, broj: 31/18)

Izvještaj o hranjeniku (B).docx 

Izvještaj o udomljeniku (H).docx

Izvješaj o hranjeniku (S).docx 

Program osnovnih i dodatnih edukacija hranitelja u Federaciji BiH (B).pdf

Program osnovnih i dodatnih edukacija udomitelja u Federaciji BiH (H).pdf

Program osnovnih i dodatnih edukacija hranitelja u Federaciji BiH (S).pdf

Lista certifikovanih edukatora za hraniteljstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine (B).PDF

Lista certificiranih edukatora za udomiteljstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine (H).PDF 

Lista certifikovanih edukatora za hraniteljstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine (S).PDF 

B-01 - Obrazac Liste polaznika edukacija.doc (B)

B-02 - Obrazac Plana provedbe edukacije.doc (B)

B-03 - Obrazac Evidencije o prisutnim polaznicima.doc (B)

B-04 - Obrazac Završenog evaluacionog upitnika.doc (B)

B-05 - Obrazac Stručnog mišljenja edukatora.doc (B)

B-06 - Obrazac Izvještaja o provedenoj edukaciji.doc (B)

B-07 - Obrazac Izvještaja o nadzoru nad edukacijom.doc (B)

B-01 - Obrazac Liste polaznika edukacija.docx (H)

B-02 - Obrazac Plana provedbe edukacije.docx (H)

B-03 - Obrazac Evidencije o nazočnim polaznicima.docx (H)

B-04 - Obrazac Završnog evaluacijskog upitnika.docx (H)

B-05 - Obrazac Stručnog mišljenja edukatora.docx (H)

B-06 - Obrazac Izvješća o provedenoj edukaciji.docx (H)

B-07 - Obrazac Izvješća o nadzoru nad edukacijom.docx (H)

B-01 - Obrazac Liste polaznika edukacija.docx (S)

B-02 - Obrazac Plana provođenja edukacije.docx (S)

B-03 - Obrazac Evidencije o prisutnim polaznicima.docx (S)

B-04 - Obrazac Završnog evaluacionog upitnika.docx (S)

B-05 - Obrazac Stručnog mišljenja edukatora.docx (S)

B-06 - Obrazac Izvještaja o provedenoj edukaciji.docx (S)

B-07 - Obrazac Izvještaja o nadzoru nad edukaciji.docx (S)

Uputstvo o popunjavanju obrazaca (B).PDF

Naputak o popunjavanju obrazaca (H).PDF 

Uputstvo o popunjavanju obrazaca (S).PDF