Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I XV TRADICIONALNE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA U BIH

U petak, 22.06.2018. godine u Sportskom centru „Safet Zajko“ u Sarajevu, zamjenik premijera i federalni ministar za rad i socijalnu politiku Vesko Drljača otvorio je Međunarodno otvoreno prvenstvo i XV tradicionalne sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosne i Hercegovine.

Sportske igre osoba sa invaliditetom održane su u organizaciji Saveza paraplegičara Federacije BiH, a sudjelovali su sportisti iz Slovenije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i naravno zemlje domaćina Bosne i Hercegovine. Takmičenja su organizirana u nekoliko atletskih disciplina, kao što su trke u kolicima, bacačke discipline, ali i u šahu, a najviše medalja odnijeli su sportisti iz Zeničko-dobojskoga kantona. Prisutnim gostima i sportistima prigodnim govorima obratili su se predsjednik Upravnoga odbora Saveza paraplegičara Federacije BiH dr. Mirsad Muftić i kantonalni ministar za kulturu i sport Kantona Sarajevo Mirvad Kurić.

U svome obračanju Drljača je posebno istakao doprinos Saveza paraplegičara Federacije BiH promicanju ideje paraolimpizma i sportske kulture za osobe sa invaliditetom, kao načina njihove osobne afirmacije i lakšeg uključivanja u društvenu zajednicu. „Savez paraplegičara dugogodišnji je partner Vlade Federacije i Federalnog ministarstva rada u socijalne politike na zajedničkom projektu implementacije Strategije za poboljšanje položaja i prava osoba sa invaliditetom 2016.-2021. godina, koja predstavlja dugoročno opredjeljenje Vlade Federacije BiH i Ministarstva da u svim sferama društvenoga djelovanja otvori prostor za puno uključenje osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija“, istaknuo je ministar Drljača.