Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Javni oglas za nadzorne odbore.docx 

Javni oglas za upravne odbore.docx 

Odluka o kriterijima nadzorni odbori.PDF 

Odluka o kriterijima upravni odbori.PDF 

Ustanove socijalne zaštite - Prijavni obrazac za nadzorne odbore.doc 

Ustanove socijalne zaštite - Prijavni obrazac za upravne odbore.doc

Napomena: Krajnji rok za podnošenje prijava ističe zaključno sa 14.06.2018. godine.