Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

USVOJEN ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na 28. vanrednoj sjednici održanoj 18.04.2018. godine, a Dom naroda na 22. sjednici održanoj 10.05.2018. godine usvojili su Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Kao jedna od novina koje su dodane pomenutim dopunama je odredba da izuzetno, troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen. Također, dodan je i član koji propisuje da na rješenja kojima su, prema propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, priznata prava po osnovu I i II kategorije invalidnosti, institucije i drugi pravni subjekti, kod kojih osoba treba da ostvaruje prava, imaju pravo pokrenuti reviziju.

Zahtjev za reviziju osiguranika - invalida I kategorije invalidnosti može podnijeti Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok za  osiguranika - invalida II kategorije može podnijeti poslodavac kod kojeg je zaposlen.


Institut, nakon provedenog postupka po reviziji, donosi nalaz, ocjenu i mišljenje isključivo na temelju postojeće medicinske dokumentacije i pregleda osiguranika - invalida I i II kategorije. U skladu s tim, Federalni zavod PIO će na temelju važećih propisa, odlučiti o pravima osiguranika. Troškove revizije za invalide I kategorije invalidnosti snosi Federalni zavod PIO, a za invalide II kategorije invalidnosti poslodavac.

Razlozi za donošenje navedenih dopuna ogleda se prije sve u činjenicama da, zbog izuzetno teške financijske situacije, odnosno dugog razdoblja potrebnog da bi Federalni zavod PIO prikupio sredstva za ove namjene, podnosioci zahtjeva čekaju više mjeseci na termin za medicinski pregled. U tom periodu je velika većina njih na bolovanju, zbog čega štetne posljedice trpe i zavodi zdravstvenog osiguranja u FBiH. Također, kao veliki problem u praksi pokazala se i činjenica da je u proteklom periodu, bez značajnije kontrole u postupku ocjene radne sposobnosti, osiguranicima utvrđivana II kategorija invalidnosti, što je za poslodavce, posebno u proizvodnom sektoru (industrija, rudarstvo) predstavljalo značajan problem, jer za njih nisu mogli osigurati adekvatna radna mjesta. Ovaj problem se negativno odražavao i na zaposlenike koji su, zbog nedostatka odgovarajućih radnih mjesta, dobijali otkaze.

U konačnici Strategija reforme penzijskog sistema u FBiH predviđa pooštravanje uslova za invalidsku penziju i efikasniji sistem ocjene preostale radne sposobnosti kojim se stimulira traženje drugog posla i destimulira korupcija.

Zakon o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.pdf Službene novine FBiH, broj: 40/18