Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike



 Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

USVOJENA UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 09.05.2018. godine, donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju, koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 36/18 od 11.05.2018. godine, a stupila je na snagu 12.05.2018. godine, odnosno narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Uredba o izmjenama Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.pdf