Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA RADI OBILJEŽAVANJA "DJEČIJE NEDJELJE"

Tekst Javnog poziva - dječija nedjelja za 2018. godinu.doc

Prijavni obrazac - dječija nedjelja za 2018. godinu.docx

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 31.05.2018. godine.