Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA DRUGIH NIVOA VLASTI ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI

Tekst Javnog poziva - transfer drugim nivoima vlasti za 2018. godinu.doc

Prijavni obrazac - transfer drugim nivoima vlasti za 2018. godinu.docx

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 31.05.2018. godine.