Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Javni poziv - Transfer za organizacije civilnih invalida 2018. godina.doc

Obrazac 1. - Prijavni obrazac.doc

Obrazac 2. - Okvirni finansijski plan i program rada saveza i udruženja za 2018. godinu.doc

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 22.05.2018. godine.