Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA ILI FONDACIJA U SKLOPU KOJI DJELUJU SIGURNE KUĆE

Tekst Javnog poziva - sigurne kuće 2018.doc

Prijavni obrazac - sigurne kuće 2018.docx

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 12.05.2018. godine.