Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

NOVOGODIŠNJI INTERVJU MINISTRA DRLJAČE

Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača, ujedno ministar rada i socijalne politike, nada se da će Federacija dobiti sredinom januara budžet za ovu godinu, odnosno da će u međuvremenu koalicioni partneri prevazići nesuglasice i zarad potvrđivanja budžeta, sazvati sjednice oba doma Federalnog parlamenta.

Povodom tvrdnje jednog poslanika izrečene u Parlamentu pred Novu godinu da je budžet za 2018. najbolje planirani u zadnjih deset godina u Federaciji, Drljača je za Fenu prokomentirao da je taj akt rađen temeljito, u težnji da se planira što više afirmativnih aktivnosti, sa što većim ‘obuhvatom’ u situaciji kad postoji limitiranost budžetskim iznosom i obavezama Federacije prema Međunarodnom monetarnom fondu.

- Mislim da je budžet sačinjen korektno, ali zadnju riječ će dati Parlament. Očekujemo da će biti odobren -  rekao je.

Ideja je bila da Federacija dobije budžet prije Nove godine, ali sjednica Predstavničkog doma je prekinuta u tom periodu, dok Doma naroda nije ni održana, podsjeća Drljača uz nadu da će u narednih petnaest dana biti ponovno sazvane sjednice oba doma Parlamenta FBiH, odnosno da Federacija neće morati posezati za donošenjem odluke o privremenom finansiranju.

- Privremeno finansiranje nikada nije dalo pozitivne rezultate, zato želimo da Parlament ipak bude “prohodan”, da usvoji bužet, ali i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju te  odluke o vanbudžetskim fondovima - riječi su ministra Drljače.

Kad je riječ o budžetu za 2018., ideja je da se težište prebaci i na zapošljavanje, kazao je on i dodao da je zaključen kredit sa Svjetskom bankom koji bi za Federaciju trebalo da iznosi oko 55 miliona KM.

- U naredne tri godine, očekujemo da bi se zaposlilo oko 23.000 osoba u FBiH u naredne 3 godine, a prioritet su  mladi ljudi i teško zapošljive kategorije. To smatramo jako bitnim - riječi su dopremijera Federacije.

On je i u ovoj prilici izjavio da planirani novi federalni zakon o PIO predviđa pravičniji sistem za obračun penzija u Federaciji, da je rađen temeljito uvažavajući stavove penzionerskih udruženja, kao i da je jedan je od najznačajnijih u radu Vlade.

- Svjesni smo da ekonomska kretanja i starost populacije nisu pozitivni faktori kod nas, pa smo  htjeli krenuti s filozofijom da zaštitimo postojeće penzionere te ono što je s njima dogovoreno ugradimo u zakon, što je i učinjeno. Korektno smo dugim zakonom riješili i penzionisanje policajaca. Cilj nam da novim penzionerima penzije budu korektne i pravične, shodno ekonomskim mogućnostima, budžetskim stavkama i postojećim potrebama, kao i da konsolidujemo Fond PIO. To su tri osnovne stavke za koje su Ministarstvo rada i socijalne politike, kao i Vlada, veoma zainteresirani. U tom smislu je i rađen zakon i on bi značio transparentan i pravičan iskorak u ovoj oblasti.

- Ja sam nepopravljivi optimista, pa vjerujem da će ipak na kraju ovaj zakon biti donesen jer je nasušna potreba svih građana, sadašnjih i budućih penzionera.  Inače, i sada činimo sve da penzije u Federaciji budu redovne, a nadamo se da će budžet FBiH biti usvojen i da ćemo riješiti pitanje finansiranja Zavoda PIO kako bi i dalje bilo tako - kazao je dopremijer i ministar rada i socijalne politike FBiH.

Zamoljen za ocjenu o učincima u protekloj godini, Drljača naglašava da je bila očigledno turbulentna, bilo je zastoja u radu, prvenstveno Parlamenta, ali je ipak donijela  i pozitivna kretanja kao što su povećanje GDP-a, izvoza i naplate doprinosa, što donekle stabilizira finansijsko stanje u Federaciji i daje pozitivan trend za buduće aktivnosti ka boljim ekonomskim kretanjima.

- Očekujemo daljnji rast GDP-a, izvoza i naplate doprinosa i da bi trebali ući u stabilnije područje finansijske konsolidacije kako u Federaciji tako i institucijama vezanim za federalni budžet - njegove su riječi.

Upitan za planove za 2018., Drljača podsjeća da Federalna vlada ima svoj program naslonjen na Reformsku agendu koja podrazumijeva i reformu tržišta rada, poslovne klime, javne uprave, socijalne zaštite, javnih finansija itd.

- Ono što bi trebalo biti vrlo bitno u ovoj godini su borba protiv sive ekonomije i akivnosti vezane za uspostavu one stop shop servisa u kojem je cilj uspostaviti brzu mogućnost onome ko hoće registrovati firmu da to učini na jednom šalterskom mjestu kako proces ne bi trajao više od dva-tri dana. Brojni su zakoni i podzakonski akti koje treba donijeti u tom cilju. Kad je riječ o borbi protiv sive ekonomije, ona je višeslojna i uključuje razna ministarstava, među njima Ministarstvo rada i socijalne politike. Tu je bitno uspostavljanje čvrstih principa o pravilima rada jer je najčešći oblik sive ekonomije  neprijavljivanje radnika. Želimo ukloniti okolnosti koje podstiču sivu ekonomiju, a tu kroz tržište rada morate reformisati mnogo toga. Znamo da je tržište rada jedan od ključnih segmenata, da je stopa aktivnosti, radne sposobnosti niska, a visoka stopa nezaposlenosti, da obrazovanje nije pratilo potrebe tržišta rada. Dakle morate stvoriti preduslove za kvalitetnije funkcioniranje tog tržišta. U zoni sive ekonomije gubimo milijarde maraka, preko 30 posto budžeta, a kad bismo njih ubacili u budžet, mogli bismo kvalitetno riješiti pitanje povećanja plata i penzija, socijalnu brigu i druga pitanja, pa će Vlada istrajavati i dalje na kompletnom tom projektu - Drljačine su riječi.

Želimo nastaviti reformu radnog zakonodavstva, rekao je također ministar govoreći o prioritetima u oblasti rada i zapošljavanja za ovu godinu te podsjetio da je Vlada u međuvremenu utvrdila Prijedlog zakona o mirnom rješavanju sporova, kao i da će uskoro razmatrati novi federalni zakon o štrajku, zakon o zaštiti na radu, kao i da će pokrenutu aktivnosti za izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca.

- Nastavljamo i socijalni dijalog u punom intenzitetu, vrlo značajne aktivnosti ćemo posvetiti podršci i izradi kolektivnih ugovora, znamo da su ingerencije Vlade u tom smislu u oblasti rudarstva, metalne industrije, državne uprave, PTT prometa, energetike i telekomunikacija. Također radimo na izradi strategije zapošljavanja u Federaciji u saradnji s međunarodnim organizacijama. Jednostavno, želimo  napraviti značajan iskorak i okončati reformu radnog zakonodavstva. Naravno, tu su i brojni podzakonski akti koji su vrlo bitni - zaključio je.

Po dopremijerovim riječima, jako bitno je napraviti u ovoj godini i iskorake u oblasti PIO fonda, gdje je već usvojen zakon o dobrovoljnim osiguranju, kao što bi trebao i zakon o organizaciji Zavoda PIO.

- Kad je riječ o socijali, i tu želimo napraviti značajne iskorake da bismo imali značajan obris socijale, u prošloj godini je usvojen Zakon o hraniteljstvu, a u ovoj godini želimo raditi na izradi zakona o socijalnim uslugama, zakona o osnovama socijalne zaštite, zakona o djelatnosti socijalnog rada i možda najznačajnijeg u oblasti te reforme - novog zakona o zaštiti porodice i djece. On bi dao kvalitenija rješenja i posebnu zaštitu porodiljama u radnom odnosu, porodiljama van radnog odnosa i dječijem doplatku. Naravno, ostala prava bi se mogla utvrditi kantonalnim propisima i proširiti eventualno ovisno od ekonomske moći kantona.

U ovoj fazi, u Parlamentu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju instituta za medicinsko  vještačenje zdravstvenog stanja, kao i izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom.

- Poseban segment nam predstavljaju osobe s invaliditetom; donijeli smo Strategiju za unapređenje prava i statusa ovih osoba kojom smo definisali da svako nadležno ministarstvo, u granicama svojih ingerencija, otvori poseban budžetski kod za zaštitu ovih osoba.  Donesen je i Zakon o jedinstvenom registru naknada pojedincima na koje se uplaćuju doprinosi, gdje želimo objediniti sva socijalna davanja iz domena Ministarstva rada i socijalne politike, boračkog i drugih ministarstava, kako bismo utvrdili ima li višestrukih korisnika i kako bismo racionalizirali ta socijalna davanja.      Vrlo je bitan i zakon o organizacijama osoba s invaliditetom, gdje želimo utvrditi koja su tačno udruženja reprezentativna na federalnom nivou i koja bi, kao takva,  imala konkretnu budžetsku podršku, što je veoma bitno - najavljuje Vesko Drljača.

Po njegovim riječima, brojni su i drugi akti na kojima će resorno ministartsvo i Vlada raditi u ovoj godini.

- Želimo da budemo vrlo radni, da donesemo značajne propise i uspostavimo određena pravna pravila za regulisanje mnogih pitanja koja u ovom trenutku nisu adekvatno riješena. Optimizam smatramo sastavnim dijelom naše folozofije i posla jer kad izgubite optimizam, jednostavno niste na pravom putu - zaključio je dopremijer i ministar rada i socijalne politike Federacije BiH.

(Fena)