Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

INICIJALNI PLAN JAVNIH NABAVKI FMRSP ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, federalni ministar rada i socijalne politike donio je Incijalni plan javnih nabavki za budžetsku 2018. godinu.

Incijalni plan javnih nabavi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za budžetsku 2018. godinu.PDF