Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

PRIJEM POVODOM 3. DECEMBRA-MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Povodom 3. decembra  - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, danas je u organizaciji zamjenika premijera i federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače priređen prijem.

Osim predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, prijemu su prisustvovali i brojni federalni i kantonalni ministri.

U  svom obraćanju ministar Drljača je istakao da 3. decembar, kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom predstavlja dobru osnovu za preispitivanje šta se to u protekloj godini, u okviru ovlasti i odgovornosti utvrđenim zakonima uradilo po pitanju izjednačavanja mogućnosti i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

 

Također, potcrtao je opredjeljenost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom u cilju stvaranja što boljih prilika i kreiranja što boljih rješenja za osobe sa invaliditetom. Kada je riječ o mjerama zapošljavanja rečeno je da se aktivno provode u okviru nadležnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH.

Vezano za finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom ministar Drljača je rekao da se isto nastoji osigurati kroz finansijsku podršku iz budžeta kao i iz sredstava Lutrije. Istaknuto je da se za petnaest organizacija koje su registrovane na nivou Federacije BiH uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike već godinama obezbjeđuju osnovna sredstva za funkcionisanje istih iz budžeta Federacije BiH, ali da taj vid finansiranja predstavlja privremeno rješenje i da je nephodno zakonski urediti navedenu oblast. U vezi sa tim, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pokrenulo aktivnosti, urađen je Nacrt zakona i isti se trenutno nalazi na usaglašavanju sa kantonalnim ministarstvima jer se radi o podjeljenoj nadležnosti.

 

Istaknuto je da je za provedbu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i okvirne Politike u oblasti invalidnosti u BiH donesen novi operativni dokument „Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hrecegovine (2016-2021)“, čijom implementacijom se teži ka cilju koji je postavljen u temi UN-a povodom ovogodišnjeg 3. decembra, a to je težnja ka transformaciji održivog društva koje je po mjeri svih, prihvatljivo za sve, koje uključuje sve ljude sa svim njegovim specifičnim potrebama i mogućnostima.

Na kraju obraćanja ministar Drljača zahvalio se u svoje ime i u ime uposlenika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prisutnima na dolasku sa željom da vrijeme od trećeg do trećeg decembra protekne u aktivnostima koje će imati za cilj stvaranje boljeg i pravednijeg društva, društva jednakih mogućnosti za sve osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH.