Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

KONFERENCIJA "ULOGA ORGANIZACIJA SLIJEPIH U IMPLEMENTACIJI KONVENCIJE O PRAVIMA OSI U BIH"

 

Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača jučer je u Sarajevu otvorio Konferenciju na temu ”Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH, stanje i izazovi”.

Osim predstavnika organizacija slijepih iz Federacije Bosne i Hercegovine učešće u istoj uzeli su i predstavnci Saveza slijepih Švedske, MyRighta u BiH, Republike Srpske, Crne Gore, kao i članovi Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Ministar Drljača rekao je da je nakon isteka implementacijskog  perioda prvog provedbenog dokumenta (Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH) koji je donesen za vremensko razdoblje 2011. - 2015.  godina, Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike usvojila novi strateški dokument (Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine) čiji implemtacijski period je 2016.-2021. godina.

Također, u svom obraćanju Drljača se osvrnuo i na finanasiranje organizacija osoba s invaliditetom, te je u tom smislu istaknuta činjenica da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike svake godine iz budžeta Federacije BiH osigurava sredstva za osnovno funkcionisanje petnaest organizacija osoba s invaliditetom, koje su uz saglasnost ministarstva registrovane na nivou Federacije BiH.  Međutim, navedeno predstavlja privremeno rješenje, te se pitanje finansiranja organizacija osoba s invaliditetom, kao i pitanje registrovanja i reprezentativnosti treba urediti zakonom.  U vezi sa naprijed navedenim Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pokrenulo aktivnosti u tom pravcu, pripremljen je tekst Prednacrta zakona, i u toku je proces usaglašavanja sa kantonima.

Na kraju obraćanja je rečeno kako Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kada je riječ o osobama sa invaliditetom, kao jedna od više grupa građana za koju ima odgovornost, nosi  posebnu percepciju i odnos, a to je sigurno i rezultat dobre saradnje i partnerstva sa organizacijama osoba sa invaliditetom.

Ova Konferencija se organizuje u okviru realizacije projekta “Razvoj organizacija slijepih u F BiH 2015-2017.godina”, koji finansira SIDA preko MyRighta , u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske ( SRF).