Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

PODRŠKA VLADE ŠVICARSKE FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 

Slijedom potpisanog memoranduma o razumijevanju i saradnji između Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske, i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike danas je, u prostorijama ministarstva, izvršena primopredaja informatičke opreme, a u sklopu aktivnosti tehničkog i infrastrukturnog unaprijeđenja rada ministarstva.

U cilju obezbjeđenja kvalitetne informatičke strukture te jačanja analitičkih kapaciteta ministarstva, danas je, od strane predstavnika Projekta zapošljavanja mladih- YEP, uručena informatička oprema u vrijednosti od 20.000,00 KM.

Opremu je uručio dr. Ranko Markuš, rukovoditelj Projekta zapošljavanja mladih.

 

Memorandumom o saradnji predviđeno je da Projekat zapošljavanja mladih - YEP pruži stručnu, analitičku, tehničku i infrastrukturnu podršku Ministarstvu u realizaciji projekata u oblasti zapošljavanja, uključujući i podršku u izradi novog „Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja“ dok Ministarstvo koordinira kompletan proces izrade Pravilnika sa krajnjim ciljem podrške efikasnijoj reformi javnih službi za zapošljavanje i realizacije projekata u oblasti zapošljavanja mladih.

 

Novi Pravilnik će predstavljati značajno unaprijeđen pravni okvir koji će omogućiti kvalitetnu primjenu novih metoda rada u javnim službama za zapošljavanje.