Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

ODRŽAN OKRUGLI STO POVODOM MEĐUNARODNOG DANA STARIJIH OSOBA

 

U organizaciji Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), u prostorijama Centra za starenje Općine Centar održan okrugli sto povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Navedenom okruglom stolu prisustvovao je i zamjenik premijera Vlade FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

U svom obračanju, Drljača je istakao da se obilježavanjem Međunarodnog dana starijih osoba, naglašava potreba da se starijim osobama smanji osjećaj marginalizacije i izolacije, te da se potakne donošenje mjera protiv njihovog zapostavljanja, siromaštva i zanemarivanja. Također, istaknuto je da ovaj dan predstavlja i prigodu da se glasnije progovori o pravima ove populacije, koja čini sve veći postotak stanovništva, a čiji je socijalni često vrlo težak, te u nekim slučajevima ispod dostojanstva čovjeka.

Tokom sastanka rečeno je da će u skladu sa procjenama tokom sljedećih 50 godina broj starijih osoba u svijetu porasti sa oko 600 miliona na gotovo 2 milijarde, te da danas, jedna od deset osoba ima 60 i više godina; do 2050. godine, jedna od pet osoba će biti u toj dobi, a do 2150. godine, jedna od tri osobe će imati 60 i više godina.

 

Istaknuto je da je neophodno ukloniti sve stereotipe o starenju i razvijati novi model aktivnog zdravog starenja u 21. stoljeću. Imajući u vidu navedeno kao i činjenicu da je Bosna i Hercegovina potpisnica Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju i revidirane Europske socijalne povelje (2008), Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, u suradnji s drugim relevantnim institucijama i organizacijama, te uz pomoć Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA), i Odjeljenja za ekonomska i socijalna pitanja, Tajništva Ujedinjenih naroda (UN DESA), pripremilo Strategiju o unaprijeđenju položaja starijih osoba u Federaciji BiH. Navedeni je dokument svojevrsni odgovor sistema na ubrzane globalne demografske promjene koje se temelje na poboljšanim uvjetima života i produženom prosječnom životnom vijeku ljudi, te predstavlja jedinstven pristup rješavanju pitanja starenja stanovništva Federacije BiH u 21. stoljeću.

Drljača je zaključio: “Ako je naša ambicija da "gradimo budućnost kakvu želimo", moramo uvažavati populaciju iznad 60 godina. Ne uvažavati starije osobe znači, ne uvažavati 20 posto svjetske populacije koju će svijet doseći do 2030. godine, kada će biti više ljudi iznad 60 godina nego djece mlađe od 10 godina, s najbržom promjenom dobne strukture u zemljama u razvoju. Starenje svjetskog stanovništva, u zemljama u razvoju i razvijenim zemljama, indikator je unaprijeđenja globalnog zdravlja, ali također i potiče posebne izazove za 21. stoljeće.”