Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

POSJETA OPĆINI BREZA

Zamjenik premijera Vlade FBiH i Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i direktor federalne Agencije za privatizaciju Amer Bekrić bili su u radnoj posjeti općini Breza. Sastanku su ispred općine Breza prisustvovali načelnik Munib Zaimović, pomoćnica načalnika za finansije Meliha Beširević i savjetnik općinskog načelnika za pravne poslove Mirza Džambić.

U razgovoru, Drljača je istakao spremnost i želju Vlade FBiH i Ministarstva rada i socijalne politike da se više i bliže upozna sa aktivnostima lokalne zajednice uz izraženu spremnost da se pomogne efikasnijem funkcionisanju lokalne zajednice. Također, načelnik Zaimović upoznat je sa mjerama iz Reformske agende Vlade FBiH, a koje se direktno reflektuju na lokalnu zajednicu.

Po završetku sastanka Drljača je istakao da navedeni sastanak predstavlja početak saradnje, simboličan način da se pokaže općini Breza kako nije zaboravljena, te da se očekuje da će u narednom periodu od Općine doći određene incijative koje će Vlada Federacije BiH i Ministarstvo rada i socijalne politike svako u okviru svojih mogućnosti pružiti odgovarajuću podršku.

Načelnik Zaimović je izrazio zahvalnost Drljači i Bekriću na iskazanom visokom stepenu razumijevanja za problematiku rada lokalne samouprave, te ih je pozvao da u skorijoj budućnosti ponovo posjete općinu Breza.