Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PENZIONERA U ZGRADI VLADE FEDERACIJE BIH

Dana 05.09.2017. godine u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održan je sastanak premijera Vlade Federacije BiH, Fadila Novalića i Federalnog ministra rada i socijalne politike i zamjenika premijera, Veska Drljače sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine i Saveza županijskih Udruga umirovljenika/penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na samom sastanku vođeni su razgovori o statusu i položaju ove kategorije u Federaciji BiH. Predstavnici penzionera predstavili su zahtjeve, za koje traže da se uvrste u novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, čije donošenje traže po hitnoj proceduri.

Među zahtjevima penzionera koji su prezentovani premijeru i ministru, između ostalog su hitno usvajanje novog Zakona o PIO/MIO, te upućivanje istog u parlamentarnu proceduru od strane Vlade Federacije BiH, povečanje penzija 10 % za penzionere koji su penzionisani do 31.07.1998. godine, povečanje penzije 5% za penzionere koji su penzionisani u periodu između 01.08.1998. i 31.12.2007. godine, da će onemogućiti da bilo koji korisnik prava ima veći iznos penzije u odnosu na prosječnu platu ostvarenu u zadnjih pet (5) godina, da se najveće penzije neće usklađivati/povećavati sve dok najniži iznos penzije ne dostigne petinu iznosa najveće penzije ostvarene po zakonu, te da će se u tekstu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ugradit odredbe da se sve penzije usklađuju svake godine, prema procentu porasta indeksa potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Na samom kraju dogovoreno je da predstavnici Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH i Saveza županijskih Udruga umirovljenika/penzionera u Federaciji BiH će zajedno sa predstavnicima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na osnovama sa sastanka održanog dana 05.09.2017. godine, precizirati novi Zakon o PIO, te dostaviti Vladi Federacije BiH u daljnju proceduru.