Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - PREPORUKE USLJED VISOKIH TEMPERATURA

 

Slijedom usvojenih zaključaka sa 115. sjednice Vlade Federacije Bosne i  Hercegovine, održane 09.08.2017. godine Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, svako u okviru svojih ovlasti, izdaju zajedničko saopćenje o preporučenim mjerama koje se provode u uvjetima ekstremno visokih temperatura.

Naime, zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile teritorij Federacije BiH, u mjesecu srpnju i kolovozu o.g., te koje kontinuirano negativno utječu na zdravlje pučanstva, a posebno kroničnih bolesnika, trudnica, djece, djelatnika koji rade na otvorenom, ali i zdravih mladih ljudi koji veliki dio dana provode na ulicama, kao i radno-aktivnog pučanstva, ocjenjuje se da je, s ciljem smanjenja rizika za zdravlje pučanstva u navedenim uvjetima, potrebno poduzeti sljedeće preporučene mjere:

 • da radno vrijeme na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzultativnih službi počinje u 07:00h ujutro;

 • da se prioritet kod ostvarivanja usluga zdravstvene zaštite pruži kroničnim bolesnicima, maloj djeci, trudnicama i osobama starijim od 65 godina;

 • da roditelji koji dovode djecu na cijepljenje protiv zaraznih bolesti, to učine najkasnije do 10:00h ujutro;

 • da poslodavci uposlenicima koji obavljaju poslove na otvorenom prostoru, razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te nastavka istih poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primjeniti navedenu mjeru, daje se preporuka poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro. Radno vrijeme se može i skratiti srazmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika;

 • ustanove koje s radom počinju u 09:00h, da početak radnog vremena pomjere na 08:00h;

 • da poslodavci uposlenim radnicima s dijagnosticiranim kroničnim bolestima omoguće korištenje godišnjeg odmora, kao i korištenje odsustva sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru ili pravilnikom o radu.  Poslodavci bi trebali dozvoliti i ležernije odijevanje uposlenika u ustanovama, poduzećima i tijelima vlasti, kao i ležernije odijevanje na oficijelnim događajima;

 • da poslodavci za radnike koji rade na otvorenom osiguraju sljedeće: izvrše pripremu (aklimatizaciju) radnika na uvjete pri visokim temperaturama; informiraju i edukuju radnike o prevenciji mogućih posljedica rada pri visokim temperaturama; omoguće češće pauze radnika u hladovini; osiguraju preraspodjelu poslova – teži dio posla prebaciti u hladnije dijelove dana;unositi dosta tečnosti – na svakih 15-20 minuta, po jedna čaša rashlađene vode; prilagoditi opremu i sredstva za ličnu zaštitu na radu – koristiti ljetnja odijela, kape, marame i sl.; nositi laganu, svijetlu i komfornu odijeću od prirodnih materijala;

 • da radnici, posebno radnici koji rade na otvorenom, imaju pravilnu ishranu, prilagođenu vremenskim uvjetima, koja podrazumjeva:  izbjegavanje teške, vruće i obimne hrane; konzumiranje svježeg voća i povrća;  ne konzumirati alkohol, kafu i gazirane napitke,

 • da poslodavci radnicima koji rade u zatvorenom osiguraju korištenje rashladnih sustava (klima uređaji, ventilatori...), vodeći računa o razlici između unutarnje i vanjske temperature; poboljšati cirkulaciju zraka provjetravanjem;

 • općine bi na određenim lokacijama trebale osigurati besplatnu podjelu vode za piće iz cisterni;

 • u slučaju dugih čekanja na graničnim prijelazima potrebno je osigurati podjelu vode i drugih napitaka;

 • da se pučanstvo kontinuirano izvješćuje o općim mjerama zaštite od visokih temperatura (izbjegavanje kretanja od 10 do 18 sati, zaštita od sunčevog zračenja: nošenje široke svijetle odjeće, uporaba šešira i naočala, korištenje krema za sunce, uzimanje dovoljnih količina tečnosti, konzumiranje voća i povrća, osobe koje putuju da prave češće odmore i češće uzimaju manje količine tečnosti itd.);

 • da se savjetuje pučanstvu zaštita od sunčevog zračenja koja podrazumjeva boravak u rashlađenim i klimatiziranim prostorijama, ali da se pri tome vodi računa da razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od 50C.

Napominjemo da se preporučene mjere koje se provode u uvjetima ekstremnih temperatura nalaze i na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, tijekom cijelog dosadašnjeg razdoblja trajanja ekstremno visokih temperatura. Osim toga, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike su već i u ranijem razdoblju izvještavali Vladu FBiH o preporučenim mjerama koje se provode u uvjetima ekstremno visokih temepratura, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi.

Provođenje preporučenih mjera prati Federalno ministarstvo zdravstva, u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo i kantonalnim ministarstvima zdravstva, te Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, svako u okviru svojih ovlasti.

Ostala resorna federalna ministarstva će, sukladno zaključcima Vlade Federacije BiH, svako u okviru svojih ovlasti, utvrditi preporučene mjere u uvjetima ekstremno visokih temperatura i naložiti njihovo provođenje na nižim razinama vlasti.