Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA KANTONALNIH MINISTARSTAVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast socijalne i dječje zaštite za realiziranje aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH, koje će se financirati/sufinancirati iz Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za realiziranje aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH u iznosu od 20.000,00 KM.

 Tekst Javnog poziva.docx 

 Prijavni obrazac.docx

Napomena : Javni poziv objavljen u Dnevnom avazu 01.06.2017. godine i Službenim novinama FBiH 02.06.2017. godine