Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

UPRILIČEN PRIJEM ZA 16 STUDENATA I DOKTORANATA HANS BOCKLER FONDACIJE IZ NJEMAČKE

 

U utorak, 09.05.2017. godine u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, upriličen je prijem za 16 studenata i doktoranata Hans Bockler Fondacije iz Njemačke. Goste je primio Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, zajedno sa savjetnicom za socijalnu politiku, Sanelom Čičić, pomoćnikom ministra u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji i djece, Miroslavom Jurešićem i pomoćnikom ministra u Sektoru za zaštitu lica sa invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje registrom korisnika gotovinskih naknada, Dobricom Jonjićem. Na sastanku se razgovaralo o trenutnim zakonskim rješenjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a odnose se na oblast rada i socijalne sigurnosti. Poseban akcenat u razgovoru je stavljen na razvoj rada i socijalne politike u Bosni i Hercegovni, sa naglaskom na Federaciju Bosne i Hercegovine, zatim razlozima visoke stope nezaposlenosti, kao i odliva mladih i stučnih ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine.