Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Služba za evropske integracije, strateško planiranje i koordinaciju projekata

   Snježana Kapić, načelnica službe

   e-mail: Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript  

   Tel: 033 255 437

    

   Služba obavlja sljedeće poslove:

   • Služba koordinira i prati poslove iz nadležnosti Ministarstva relevantne za europske integracije

   • Sudjeluje u izradi redovnih izvještaja o realizaciji obaveza u vezi sa zahtjevima procesa europskih integracija

   • Sudjeluje u radu posebnih komisija, radnih grupa, vijeća, odbora ili drugog radnog tijela formiranog radi provedbe poslova u oblasti europskih integracija radi identificiranja i prezentiranja ključnih strateških prioriteta ministarstva

   • Sudjeluje u izradi analiza i studija vezanih za evropske integracije općenito

   • Sarađuje sa institucijama na svim nivoima

   • Utvrđuje prioritetne projekte u okviru Ministarstva

   • Koordinira osnovnim organizacijskim jedinicama Ministarstva i drugim međunarodnim, državnim i entitetskim organima radi izvršavanja zajedničkih aktivnosti.