Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Održana Konferencija "Rani rast i razvoj djece u BiH"

 

26. juna 2015. godine u Velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH održana je Konferencija „Rani rast i razvoj djece u BiH“. Konferencija je okupila oko 150 stručnjaka iz oblasti ranog rasta i razvoja, predstavnike ministarstava socijalne politike, obrazovanja i zdravstva i međunarodne eksperte. Predstavljena su dosadašnja postignuća u ovoj oblasti i pozitivne prakse, definirani  pravci daljeg djelovanja na nivou cijele BiH, sa fokusom na jačanje postojećih i uspostavljanje novih usluga u području ranog rasta i razvoja djece.

Podsjećamo, Vlada FBiH je 2013. godine usvojila Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece (RRRD) u Federaciji BiH za period 2013-2017. Ciljevi Strategije su unapređenje međusektorskog pristupa u oblasti RRRD-a, kao i usluga za trudnice, roditelje/staratelje i djecu do tri godine starosti, s naglaskom na pravilan rast i razvoj, te adekvatnu pomoć djeci s poteškoćama i poremećajima u razvoju.

Na konferenciji su usvojeni sljedeći zaključci: Konferencija zaključci