Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Poziv medijima- Konferencija posvećena izjednačavanju mogućnosti za osoba s invaliditetom

U Čapljini će u četvrtak i petak 9. i 10. listopada  2014. godine biti održana dvodnevna konferencija «Implementacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH».

Konferenciju organizira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a cilj je da se sa partnerima iz nevladinog sektora koji se bave problematikom osoba s invaliditetom razmotri sadašnje stanje i perspektive petogodišnje Strategije, čiji je cilj unapređenje života navedene populacije.

Konferencija će biti otvorena u hotelu Mogorjelo u Čapljini u četvrtak 9. listopada u 11.30. sati.

POZIV ZA MEDIJE- Konferencija posvećena izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom

Konferencija posvećena izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom.jpg