Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Uspješno realizirana I. Međunarodna konferencija o razvoju sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zajedno sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa inavaliditetom uspješno je ograniziralo prvu međunarodni konferenciju pod nazivom „ Razvoj sistema profesionalne rehailitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH“ , održanoj u Čapljini od 28-29. studenog 2013.godine.

Konferencija je uspješno realizirana i uz pomoć Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom „ MOGU, HOĆU, ZNAM“ i Atašea za socijalna pitanja Republike Austrije. Aktivno učešće u radu konferencije preuzeli su federalni ministar rad i socijalne politike   Vjekoslav Čamber, potom  ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore  Predrag Bošković, zatim brojni stručnjaci iz RH, Austrije.

Na konferenciji je aktivno sudjelovalo stotinjak stručnjaka iz regije iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, gdje su prezentirana brojna iskustva i pozitivne prakse koja su itekako potrebna nasoj zemlji u svom unaprjeđenju sistema profesionalne rehabilitacije. Izaslanstvo iz Republike Austrije održalo je niz izlaganja predstavljajući svoje dosege u oblasti socijalne zaštite i profesionalne rehabilitacije, koje će biti za Federaciju BiH jako korisne.

Na konferenciju su doneseni zaključci gdje je jasno naglašena potreba za usvajanjem strategije razvoja profesionalne rehabilitacije u FBiH, u okviru buduće reforme socijalnog sektora potrebno je stvoriti pravni okvir unutar kojega će se jasno definirati tijek razvoja sistema profesionalne rehabilitacije, pri institutu za medicinsko vještačenje potrebno je stvoriti sektor  koji će imati zadaću  monitoringa trenutne radne sposobnosti osoba sa invaliditetom, potrebno je osnovati centar za orjentaciju i centar za profesionalnu rehabilitaciju, potrena je edukacija stručnog kadra koji će biti uključen u sve procese razvoja  sistema profesionalne edukacije, potrebno je sinkronizirati djelovanje svih institucija  uključenih u proces razvoja prfesionalne rehabilitacije polazeći od Federalnog ministarstva, Fonda, Službi za zapošljavanje, kantonalnih službi pa sve do lokalnoh zajednica. I na kraju za sve ovo potrebno je donijeti i financijski plan.

Aktivno sudjelovanje na prvoj međunarodnoj konferenciji o razvoju profesionalne rehabiitacije i zapošljavanju osoba sa invaliditetom preuzeli su i brojne osobe koje su predstavljale svoje privredne subjekte koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Jedan od ciljeva ove konferencije bio je udružiti  ove privredne subjekte , omogućiti im razmjenu iskustava, te stjecanje novih pozitivnih praksi iz regije kako bi  u konačnici dobili prostora za nova zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Profesionalna rehabilitacija, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je od posebnog javnog interesa i spada u oblast socijalne zaštite. Osoba sa invaliditetom ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje pod općim uvjetima , a u slučaju potrebe, zbog vrste i težine invaliditeta ili uspješnosti rehabilitacionog procesa u posebnim školama, ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju i privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, po prilagođenim ili posebnim programima.