Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Adresar centara i službi za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Adresar centara za socijalni rad u FBiH.docx

Redni broj

Kanton

Naziv centra/službe za socijalni rad

Adresa

Opęina i poštanski broj

Broj telefona i faksa

E-mail

1.     

UNSKO-SANSKI

Centar za socijalni rad Bihaę

Fra Joze Valentięa 3

Bihaę

77000

037/229-710,229-712

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

2.     

Centar za socijalni rad Bosanska Krupa

Mirsada Crukięa

(Lamela 4)

Bosanska Krupa 77240

037/471-009

037/474-283

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

3.     

Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac

Ul. Bosanska 110

Bosanski Petrovac 77250

037/881-410

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

4.     

Centar za socijalni rad Bužim

Trg Alije Izetbegovięa bb

Bužim

77245

037/419-010

037/419-011

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

5.     

Centar za socijalni rad Cazin

505-ta Viteška

brigada 38a

Cazin

77220

037/514-439

037/512-103

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

6.     

Centar za socijalni rad Ključ

Branilaca BiH br. 78

Ključ

79280

037/660-043

037/661-585

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

7.     

Centar za socijalni rad Sanski Most

Musa Ęazim Ęatię bb

Sanski Most

79260

037/686-906,686-403

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

8.     

Centar za socijalni rad Velika Kladuša

Cazinska 3

Velika Kladuša 77230

037/775-065,

037/775-067

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

9.     

POSAVSKI

Centar za socijalni rad Odžak

Teg bb

Odžak

76290

031/761-006

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

10.   

Centar za socijalni rad Orašje

Orašje III bb

Orašje

76270

031-712-020,711-980

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

11.   

Centar za socijalni rad Domaljevac - Šamac

Posavskih branitelja 148

Domaljevac-Šamac 76233

031/791-363,792-006

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

12.   

TUZLANSKI

Centar za socijalni rad Banovięi

Alije Izetbegovięa br.3

Banovięi

75290

035/875-981,871-390

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

13.   

Centar za socijalni rad Gračanica

Armije BiH bb

Gračanica

75320

035/702-566

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

14.   

Centar za socijalni rad Gradačac

Hadžiefendijina bb

Gradačac

76250

035/817-227

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

15.   

Centar za socijalni rad Kalesija

Kalesijskih brgada 49

Kalesija

75260

035/631-176, 631-581

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

16.   

Centar za socijalni rad Kladanj

Kladanjske brigade bb

Kladanj

75280

035/621-422,622-460

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

17.   

Centar za socijalni rad Teočak

Centar bb

Teočak

75414

035/756-073

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

18.   

Centar za socijalni rad Lukavac

Branilaca Bosne bb

Lukavac

75300

035/553-861

035/553-831

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

19.   

Centar za socijalni rad Srebrenik

211 Oslobodilačke brigade 47

Srebrenik

75350

035/645-770

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

20.   

Centar za socijalni rad Tuzla

Kozaračka bb

Tuzla

75000

035/369-011

035/369-035

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

21.   

Centar za socijalni rad Sapna

206 Viteške brigade bb

Sapna

75411

035/597-419

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

22.   

Centar za socijalni rad Živinice

I Ulica 150

Živinice

75270

035/740-096,

035/ 740-097

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

23.   

Centar za socijalni rad Čelię

108 Brčanske brigade 3

Čelię

75246

035/668-120

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

24.   

Centar za socijalni rad Doboj Istok

Brijesnica Velika bb

Doboj-Istok

74207

035/722-695

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

25.   

ZENIČKO-DOBOJSKI

Centar za socijalni rad Breza

ZAVNOBIH-a

 bb

Breza

71370

032/783-912

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

26.   

Služba za civilnu zaštitu i zajedničke poslove Doboj-Jug

Trg 21. Mart ,Matuzięi bb

Doboj-Jug

74203

032/699-341

032/699-331

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

27.   

Centar za socijalni rad Kakanj

309 brdske brigade 15

Kakanj

72240

032/553-076,556-750

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

28.   

Centar za socijalni rad Maglaj

Srebrničkih žrtava rata bb

Maglaj

74250

032/603-527

032/609-710

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

29.   

Centar za socijalni rad Tešanj

Kralja Tvrtka bb

Tešanj

74260

032/650-205

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

30.   

Centar za socijalni rad Zavidovięi

Podubravije 6

Zavidovięi

72220

032/868-210

032/868-211

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

31.   

Centar za socijalni rad Zenica

S. Cakana Mulalięa 5

Zenica

72000

032/202-490,202-322

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

32.   

Centar za socijalni rad Visoko

Islamovięa 10

Visoko

71300

032/735-835

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

33.   

Centar za socijalni rad Žepče

Zagrebačka bb

Žepče

72230

032/881-800

Fax: 032/880-588

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

34.   

Centar za socijalni rad Vareš

Zvijezda bb

Vareš

71330

032/849-480,849-481

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

35.   

Centar za socijalni rad Olovo

Školska bb

Olovo

71340

032/828-370

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

36.   

Služba stručnih i opęih poslova Usora

Srednja Omanska Usora

Usora

74230

032/893-514

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

37.   

BOSANSKO-PODRINJSKI

Kantonali centar za socijalni rad Goražde

Maršala Tita 13

Goražde

73000

038/223-234,228-584

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

38.   

Služba socijalne zaštite Goražde

Maršala Tita 13

Goražde

73000

038/226-598

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

39.   

Služba socijalne zaštite Foča-Ustikolina

Ustikolina bb

Foča-Ustikolina

73250

038/519-416

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

40.   

Služba socijalne zaštite Pale-Prača

Himze Sablje 33

Pale-Prača

73290

038/799-258

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

41.   

SREDNJOBOSANSKI

Centar za socijalni rad Bugojno

Sultan Ahmedova 55

Bugojno

70230

030/252-027,251-171

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

42.   

Centar za socijalni rad Busovača

Ive Andrięa bb

Busovača

72260

030/732-620

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

43.   

Centar za socijalni rad Donji Vakuf

14. septembar bb

Donji Vakuf

70220

030/205-222,

030/  509-629

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

44.   

Služba za opęu upravu,dr. djelatnosti, izbjeglice i socialna pitanja Fojnica

Bosanska 94

Fojnica

71210

030/547-700,

030/547-746

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

45.   

Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje

Fra Anšela Zvizdovięa bb

Gornji Vakuf-Uskoplje 70240

030/265-683,

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

46.   

Centar za socijalni rad Jajce

S. Tomaševięa 10

Jajce

70101

030/654-106,

030/ 654-105

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

47.   

Odjel socijalne skrbi Opęine Kiseljak

Josipa Bana Jelačięa 2

Kiseljak

71250

030/877-820,829

030/877-820

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

48.   

Služba za gospodarstvo, obnovu, socijalnu skrb i prognanike Kreševo

Fra Grge Martięa 13

Kreševo

71260

030/806-826

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

49.   

Centar za socijalni rad Travnik

Lukačka 3

Travnik

72270

030/511-412,511-058

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

50.   

Centar za socijalni rad Novi Travnik

Stjepana Tomaševięa br. 24a

Novi Travnik

72290

030/795-072,795-073

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

51.   

Centar za socijalni rad Vitez

Kralja Petra Krešimira IV bb

Vitez

72250

030/717-288

030/ 030/711-678

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

52.   

Služba za opęu upravu, društvene djelatnosti i finansije Dobretięi

Dobretięi bb

Dobretięi

70210

030/641-202,641-203

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

53.   

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI

Centar za socijalni rad Grad Mostar

Fra Franje

Miličevięa 43

Grad Mostar

88000

036/335-900,902

036/335-939

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

54.   

Centar za socijalni rad Jablanica

Omladinsko šetalište bb

Jablanica

88420

036/753-170

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

55.   

Centar za socijalni rad Konjic

Maršala Tita 62

Konjic

88400

036/726-171,

036/728-448

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

56.   

Centar za socijalni rad Čitluk

Kralja Tomislava bb

Čitluk

88260

036/640-131,640-132

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

57.   

Služba za opęu upravu i društvenu djelatnost Neum

Kralja Tomislava 1

Neum

88390

036/880-018,880-186

880-214

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

58.   

Centar za socijalni rad Stolac

Kralja Tomislava bb

Stolac

88360

036/853-101

036/853-229

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

59.   

Centar za socijalni rad Čapljina

Trg Sv. Franje bb

Čapljina

88300

036/805-351

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

60.   

Ured socijalne skrbi Ravno

Trg Rušera Boškovięa 55

Ravno

88370

036/7891-465,

036/7891-466

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

61.   

Centar za socijalni rad Prozor-Rama

Kralja Tomislava bb

Prozor-Rama

88440

036/771-108

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

62.   

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI

Centar za socijalni rad Grude

Republike Hrvatske 15b

Grude

88340

039/660-319,660-318

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

63.   

Centar za socijalni rad Ljubuški

Zrinsko Frankopanska 51

Ljubuški

88320

039/830-593

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

64.   

Centar za socijalni rad Posušje

Fra Grge Martięa bb

Posušje

88240

039/681-053

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

65.   

Centar za socijalni rad Široki Brijeg

Matije Gupca bb

Široki Brijeg

88220

039/706-097

Fax: 039/706-098

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

66.   

KANTON SARAJEVO

Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo

 Gatačka 78

Sarajevo

71000

033/723-640

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

67.   

Služba za socijalnu zaštitu Stari Grad

Fra Grge Martięa 4

Stari Grad

71000

033/551-110,

Fax: 200-348

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

68.   

Služba za socijalnu zaštitu Centar

Zaima Šarca 13

Centar

71000

033/565-500,

Fax: 206-384

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

69.   

Služba za socijalnu zaštitu Novo Sarajevo

Azize Šaęirbegovię 96

Novo Sarajevo

71000

033/525-939,525-876

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

70.   

Služba za socijalnu zaštitu Novi Grad

Gadačačka 78

Novi Grad

71000

033/768-710,541-101

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

71.   

Služba za socijalnu zaštitu Ilidža

12. Mart 5

Ilidža

71210

033/761-510,625-715

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

72.   

Služba za socijalnu zaštitu Hadžięi

Hadžali do broja185

Hadžięi

71240

033/475-848,475-841

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

73.   

Služba za socijalnu zaštitu Vogošęa

Omladinska bb

Vogošęa

71320

033/424-440,

Fax: 033/432-651

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

74.   

Služba za socijalnu zaštitu Ilijaš

Ivana Franje Šukięa 6

Ilijaš

71380

033/428-910,428-911

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

75.   

Služba za socijalnu zaštitu Trnovo

Opęina Trnovo

Trnovo

71220

033/586-703

-

76.   

KANTON 10

Centar za socijalni rad Glamoč

Nikole Bojinovięa bb

Glamoč

80230

034/206-151

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

77.   

Centar za socijalni rad Kupres

Vukovarska 2

Kupres

80320

034/276-312

034/274-080

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

78.   

Služba za opęu upravu i društvene djelatnosti Opęina  Drvar

Titova 1

Drvar

80260

034/819-200

034/819-001

opcina Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

79.   

Centar za socijalni rad Livno

S.S.Kranjčevięa 11

Livno

80101

034/202-642,208-152

034/202-642

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

80.   

Centar za socijalni rad Tomislavgrad

Kulina Bana br. 4

Tomislavgrad

80240

034/352-247

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

81.   

Služba za opęu upravu i socijalnu zaštitu Bosansko Grahovo

Vojislava Ivetięa 2

Bosansko Grahovo 80270

034/206-020,850-191

Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript