Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Livno i Mostar domaćini kampanje " Ovako više ne može"

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kroz svoju kampanju o podizanju svijesti javnosti o reformi socijalnog sektora pod nazivom " Ovako više ne može"organiziralo je okrugle stolove u Livnu i Mostaru gdje je sudjelovalo ukopno stotinjak predstavnika centara za socijalni rad i predstavnika županijske vlasti iz Hercegbosanske i Hercegovačkoneretvanske županije

 Zaključeno je kako je nužno provesti reformu socijalnog sektora jer veliki dio novca koji se izdvaja za socijalnu pomoć odlazi bogatim građanima koji  na to imaju pravo prema statusu, a ne prema građanima koji imaju stvarnu potrebu za tim.Ovom kampanjom se nastoji podići svijest javnosti o neefikasnosti, nepravednosti i neodrživosti trenutno postojećeg socijalnog sektora, koji prema svim relevantmnim podacima vodi zemlju u bankrot. Novca u proračunu ima ali ga je nužno transparentno raspodjeliti.