Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Bihać domaćin okruglog stola kampanje „Ovako više ne može“

U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike organiziran je okrugli stol u Bihaću na temu reforme socijalnog sektora, a sve to u sklopu aktualne javne kampanje koja ima za cilj podići svijest javnosti o neodrživosti, neefikasnosti i nepravednosti trenutno postojećeg sistema socijalne zaštite. Na okruglom stolu pored predstavnika Federalnog ministarstva sudjeluju i predstavnici unskosanskih županijskih ministarstava , predstavnici centara za socijalni rad, nevladinih udruženja, te brojni mediji.