Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Ministar Čamber na konferenciji o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Sarajevu

Federalni ministar rada i  socijalne politike Vjekoslav Čamber sudjelovao je  na konferenciji o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini, koja se održala 4-5. studenoga 2013.godine  u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH, u Sarajevu u Bijeloj sali, pod pokroviteljstvom UNICEF.a za BiH i delegacije Europske unije. Kao uvodničar ministar Čamber se obratio skupu gdje je istakao kako je cilj raditi na rješenjima i promovirati socijalnu uključenost koja je usmjerena prema najranjivijim skupinama u društvu.

“ Želimo omogućiti socijalno isključenim kategorijama stanovništva pristup i direktno sudjelovanje u osmišljavanju socijalnih programa. Smanjenje socijalne isključenosti će dovesti i do smanjenja relativnog siromaštva građana, što je jedan od značajnih problema naše zemlje a i definirani cilj stategije Europa 2020. Proces smanjenja socijalne isključenosti je  u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklih nekoliko godina je dobio na značaju, ali je potrebno naglasiti da je potrebno uraditi još mnogo toga. Uspješan i ubrzan razvoj ovog procesa u proteklom periodu, doprinosi intezivan reformski proces koji Federalno ministarstvo rada i socijalne politike provodi od 2012.godine, odnosno izmjena postojeće legislative iz oblasti socijalne zaštite.

Prema trenutno važećem Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom prava koja se provode iz oblasti zaštite obitelji sa djecom su neujednačena na teritoriji FBiH. Stoga je potrebno ukloniti svaku moguću barijeru u cilju stvaranja inkluzivnog pristupačnog društva za sve osobe, zatim osnažiti društvo u savladavanju tih prepreka, koja su štetna za cijelu društvenu zajednicu, te potpuno uvažavanje svih ljudskih prava marginaliziranih skupina u našem društvu kao što su manjine, osobe sa invaliditetom ,  Romi i sve druge kategorije.  Naš zajednički cilj mora ići u pravcu izjednačavanja prava sve djece i obitelji na teritoriji Federacije BiH ovaj proces moraju pratiti i dodjeljena financijska sredstva za revidiranje postojećih zakona te efikasniju raspodjelu postojećih sredstva. Siguran sam da smo spremni i zainteresovani za ove izazove u kojima će od odlučujuće važnosti  biti pristupi bazirani na znanju i iskustvima zemalja čiji je sustav bolje i efikasnije urađen od našeg, a posebno usaglašen sa metodologijom Europa 2020.” – poručio je nazočnima ministar Čamber.

Ciljevi ove konferencije su podržati tekuće procese reformi socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini u skladu sa metodološkim strateškimokvirom Europa 2020, prezentirati prijedloge mapa puta u oblasti socijalne zaštite i inkluzije za Federaciju BiH i Brčko Distrikt BiH i strateške pravce u oblasti socijalne zaštite  i inkluzije u entitetu “ Republika Srpska”, uključujući prioritete, ciljeve i indikatore, te identificirati mehanizme za sustavno priupljanje i analizu relevantnih podataka u oblasti socijalne zaštite i inkluzije u svrhu boljeg plairanja.