Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Jedinica za internu reviziju

Benjamin Mešak, načenik Jedinice za internu reviziju

e-mail: Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript  

Tel: 033 255 440 Fax:033 255 462

 

U Jedinici za internu reviziju obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Planiranje internih revizija i pokretanje konkretnih internih revizija;

 • Testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija;

 • Nadgledanje funkcionisanja i djelotvornosti internih kontrola;

 • Provođenje revizija svih programa, aktivnosti, procesa i organizacije, uključujući i organizacije drugog nivoa potrošnje koje nisu ispunile kriterije za uspostavljanje jedinice za internu reviziju iz člana 9. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ili u slučaju da su ispunile kriterije a nisu uspostavile jedinicu za internu reviziju;

 • Nadziranje i koordinacija aktivnosti jedinica za internu reviziju korisnika javnih sredstava drugog nivoa potrošnje;

 • Izvještavanje o rezultatima koje uključuje pružanje uvjerenja i davanje preporuka ministru o funkcionisanju internih i upravljačkih kontrola;

 • Praćenje provođenja preporuka;

 • Učestvovanje u izradi prijedloga budžeta Ministarstva;

 • Učestvovanje u izradi programa rada  i strateških planova Ministarstva;

 • Procjena značajnih izloženosti faktorima rizika i savjetovanje ministra o smanjenju faktora rizika;

 • Procjena i ocjena ekonomičnosti, dostatnosti i efikasnosti poslova sistema internih kontrola i računovodstvenog sistema i davanje preporuka ministru da poboljša sistemske kontrole;

 • Ispitivanje osiguranja i kompletnosti računovodstvene dokumentacije;

 • Provjera i utvrđivanje vjerodostojnosti, svrsishodnosti i zakonitosti finansijskih transakcija;

 • Procjena i ocjena usklađenosti poslova za zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima;

 • Praćenje i provođenje mjera koje preduzme rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se vrši revizija i ministar;

 • Iniciranje angažmana eksternih eksperata;

 • Izrada godišnjih izvještaja rada interne revizije;

 • Saradnja sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom;

 • Saradnja sa Uredom za reviziju institucija u Federacije BiH;

 • Saradnja sa organizacijama drugog nivoa potrošnje;

 • Davanje prijedloga budžeta Ministarstva iz nadležnosti Jedinice;

 • Izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Jedinice u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu oblast interne revizije u Federaciji Bosne i Hercegovine.