Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Domovi za stare i iznemogle osobe


VLADIN SEKTOR

1.

KJU GERONTOLOŠKI CENTAR

SARAJEVO

033 777 260

2.

DOM ZA SOCIJALNO – ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH LICA „NAŠ DOM“

TRAVNIK

030 517 530

3.

CENTAR ZA STARA I IZNEMOGLA LICA RJ1 I RJ2

MOSTAR

036 576 361

4.

DOM ZA STARA LICA

GORAŽDE

038 228 443

5.

DOM ZA STARA LICA

TOMISLAVGRAD

034 353 537

6.

DOM ZA STARA LICA

ZENICA

032 242 956

7.

DOM ZA STARA LICA DOMANOVIĆI

ČAPLJINA

036 822 218

8.

DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA

JABLANICA

036 753 408

9.

JAVNA USTANOVA „DOM PENZIONERA“

TUZLA

035 270 002

 

 

 

 

NEVLADIN SEKTOR

1.

DOM ZA STARE OSOBE OSOBE „OTAC KRISTOFOR“

NOVA BILA

030 708 103

2.

KUĆA NJEGE „STARIMO ZAJEDNO“

NOVI TRAVNIK

030 790 672

3.

SVETI JOSIP RADNIK – KARITATIVNA USTANOVA

LJUBUŠKI

039 831 930

4.

USTANOVA ZA STARE OSOBE - DOM SVETI JOSIP SESTARA SLUŽAVKI MALOG ISUSA

VITEZ

030 718 620

 

 

 

 

PRIVATNA USTANOVA

1

STARAČKI DOM „SANA“

SANSKI MOST

037 682 602