Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike


Zakoni iz oblasti rada i zapošljavanja
Zakoni iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja
Zakoni iz oblasti socijalne zaštite
Zakoni u parlamentarnoj proceduri
Zakoni u pripremi
Uredbe
Propisi
Zakoni iz oblasti rada i zapošljavanja

Zakon o radu.pdf - Službene novine FBiH 26/2016

 Zakon o vijeću uposlenika, Sl novine F BiH br 38/2004.

Zakon o štrajku, Sl novine F BiH  14/2000.

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 

Zakon o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba Sl. novine FBiH 55/2000.

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih Sl. novine FBiH 41/2001. upo.pdf 

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnsoti neuposlenih osoba, Sl. novine F BiH 22/2005.

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih Sl. novine FBiH 9/2008.

ZAKON O UPOŠLJAVANJU STRANACA.,Sl.novine F BiH 111/2012

Uredba o privatnim agencijama za posredovanje u upošljavanju -Službene novine FBiH 28/09

Strategija zaposljavanja FBIH .pdf

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript